ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
70,000ریال
1 سال
70,000ریال
1 سال
70,000ریال
1 سال
.com
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.net
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
850,000ریال
1 سال
.org
870,000ریال
1 سال
870,000ریال
1 سال
870,000ریال
1 سال
.info
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
220,000ریال
1 سال
.co.ir
70,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
70,000ریال
1 سال
.ac.ir
7,000ریال
1 سال
5,000ریال
1 سال
7,000ریال
1 سال
.gov.ir
7,000ریال
1 سال
5,000ریال
1 سال
7,000ریال
1 سال
.net.ir
7,000ریال
1 سال
5,000ریال
1 سال
7,000ریال
1 سال
.org.ir
7,000ریال
1 سال
5,000ریال
1 سال
7,000ریال
1 سال
.sch.ir
7,000ریال
1 سال
5,000ریال
1 سال
7,000ریال
1 سال
.us
10,000ریال
1 سال
10,000ریال
1 سال
10,000ریال
1 سال
.ws
16,000ریال
1 سال
16,000ریال
1 سال
16,000ریال
1 سال
.eu
11,000ریال
1 سال
11,000ریال
1 سال
11,000ریال
1 سال
.biz
240,000ریال
1 سال
N/A
240,000ریال
1 سال
.uk
16,000ریال
1 سال
N/A
16,000ریال
1 سال
.asia
24,000ریال
1 سال
N/A
24,000ریال
1 سال
.tv
31,000ریال
1 سال
N/A
N/A
.cc
24,000ریال
1 سال
N/A
24,000ریال
1 سال
.mobi
19,000ریال
1 سال
N/A
N/A
.mn
45,000ریال
1 سال
N/A
N/A
.uk.com
56,000ریال
1 سال
N/A
56,000ریال
1 سال
.uk.us
35,000ریال
1 سال
N/A
35,000ریال
1 سال
.in
380,000ریال
1 سال
380,000ریال
1 سال
380,000ریال
1 سال
.name
9,000ریال
1 سال
9,000ریال
1 سال
9,000ریال
1 سال
.tel
150,000ریال
1 سال
150,000ریال
1 سال
150,000ریال
1 سال
.co
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains